Συναλλαγές και Διαχείριση Κινδύνων

Διαχειριστείτε τον κίνδυνο συναλλάγματος με τις εξατομικευμένες λύσεις μας.
Οι αγορές συναλλάγματος μπορούν να επηρεάσουν τα οικονομικά σας αποτελέσματα (το περιθώριο κέρδους). Οι ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις διαχείρισης κινδύνου που προσφέρουμε, σας βοηθούν να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Import finance example

Η προστασία που χρειάζεστε έναντι των διακυμάνσεων της αγοράς.

Κατανόηση των αναγκών σας

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες σας και παρέχουμε τις σωστές πληροφορίες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Μια στρατηγική που σάς ταιριάζει

Η μεγάλη γκάμα λύσεων συναλλάγματος και διαχείρισης κινδύνου μπορεί να προσαρμοστεί στη δομή και τους στόχους της επιχείρησής σας.

Αποκλειστικός υπεύθυνος σχέσεων

Λάβετε εξειδικευμένη υποστήριξη για τη διαχείριση των συναλλαγών σας διεθνώς και βεβαιωθείτε ότι αξιοποιείτε στο έπακρο τις λύσεις μας.

ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Εξασφαλίστε μια συναλλαγματική ισοτιμία για να προστατεύσετε την εταιρεία σας από την αστάθεια της αγοράς

 ?>

Fixed Forward

Εξασφαλίστε μία συναλλαγματική ισοτιμία για χρήση σε μια καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον. Κατάλληλο εάν γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία των εισροών και των εκροών σας.

 ?>

Window Forward

Εξασφαλίστε μια συναλλαγματική ισοτιμία διατηρώντας την ευελιξία να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.

 ?>

Dynamic Forward New

Εξασφαλίστε μια συναλλαγματική ισοτιμία για το μέλλον και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές κινήσεις της αγοράς συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα →

Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου είναι καθοριστικός παράγοντας για την κερδοφορία της εταιρείας σας.

  • Εντοπίστε και αποτρέψτε τον κίνδυνο σε ασταθείς συνθήκες της αγοράς
  • Προεξοφλείστε με ακρίβεια τα έξοδα συναλλάγματος και Προστατέψτε τα περιθώρια κερδοφορία σας

Επικοινωνήστε με την ομάδα των ειδικών μας σήμερα

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς οι λύσεις διαχείρισης συναλλαγματικών κινδύνων μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί, επικοινωνήστε με την ομάδα μας.