Πίστωση Εισαγωγών / Εξαγωγών*

Ευέλικτη λύση δανεισμού: Ebury Trade Finance. Η λύση δανεισμού μας σας παρέχει πίστωση για να σας βοηθήσει να χρηματοδοτήσετε τις διεθνείς εισαγωγές σας

Import finance example

*Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 0,5% ανά μήνα κόστος χρηματοδότησης και EUR/CNY = 7,80

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ CASH-FLOW GAP

Λάβετε πίστωση για τη χρηματοδότηση των διεθνών εισαγωγών σας

  • Πληρώστε κατά τη χρήση: Δεν υπάρχουν εκ των προτέρων ή κρυφές χρεώσεις, που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία όποτε θέλετε χωρίς να επιβαρύνεστε με περιττά έξοδα
  • Αποπληρώστε 150 μέρες αργότερα: Μειώστε τις ανάγκες ρευστότητας με τα μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια αποπληρωμής που παρέχουμε
  • Tα προϊόντα σας ανήκουν σε εσάς: Δεν λαμβάνουμε εγγυήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επίδραση σε τυχόν υπάρχουσες πιστωτικές γραμμές που έχετε
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Ως εισαγωγέας, πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση εισαγωγών;

1

Ο προμηθευτής σας στέλνει ένα τιμολόγιο

2

Προωθείτε το τιμολόγιο στην Ebury και η Ebury πληρώνει τον προμηθευτή σε οποιοδήποτε νόμισμα

3

Πουλάτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας

4

Πληρώνετε την Ebury έως και 150 ημέρες αργότερα στο νόμισμά σας

 ?>

Πληρώστε τον προμηθευτή στο νόμισμά του και ξεπληρώστε την Ebury στο δικό σας νόμιμα Αποφύγετε τον κίνδυνο διακύμανσης στο συνάλλαγμα και μειώστε το κόστος

 ?>

Πληρώστε τον προμηθευτή σας νωρίτερα. Βελτιώστε τις σχέσεις με τον προμηθευτή σας και διαπραγματευτείτε εκπτώσεις

 ?>

Ισορροπήστε τα έξοδά σας με τα έσοδά σας και έχετε τα οικονομικά σας υπό έλεγχο

Ξεκινήστε να επωφελείστε από την πίστωση Εισαγωγών/Εξαγωγών σήμερα