Πίστωση Εισαγωγών / Εξαγωγών*

Μειώστε το κενό ταμειακών ροών. Η λύση δανεισμού σας παρέχει πίστωση για τη χρηματοδότηση του διεθνούς εμπορίου σας, είτε είστε εισαγωγέας, εξαγωγέας ή και τα δύο.

Import finance example

*Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 0,5% ανά μήνα κόστος χρηματοδότησης και EUR/CNY = 7,80

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Πληρώστε τον προμηθευτή σας έγκαιρα και μειώστε το έλλειμμα ταμειακών ροών

  • Πληρώστε κατά τη χρήση: Δεν υπάρχουν εκ των προτέρων ή κρυφές χρεώσεις, που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία όποτε θέλετε χωρίς να επιβαρύνεστε με περιττά έξοδα
  • Αποπληρώστε 150 μέρες αργότερα: Μειώστε τις ανάγκες ρευστότητας με τα μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια αποπληρωμής που παρέχουμε
  • Tα προϊόντα σας ανήκουν σε εσάς: Δεν λαμβάνουμε εγγυήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επίδραση σε τυχόν υπάρχουσες πιστωτικές γραμμές που έχετε
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Ως εισαγωγέας, πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση εισαγωγών;

1

Ο προμηθευτής σας στέλνει ένα τιμολόγιο

2

Προωθείτε το τιμολόγιο στην Ebury και η Ebury πληρώνει τον προμηθευτή σε οποιοδήποτε νόμισμα

3

Πουλάτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας

4

Πληρώνετε την Ebury έως και 150 ημέρες αργότερα στο νόμισμά σας

 ?>

Πληρώστε τον προμηθευτή στο νόμισμά του και ξεπληρώστε την Ebury στο δικό σας νόμιμα Αποφύγετε τον κίνδυνο διακύμανσης στο συνάλλαγμα και μειώστε το κόστος

 ?>

Πληρώστε τον προμηθευτή σας νωρίτερα. Βελτιώστε τις σχέσεις με τον προμηθευτή σας και διαπραγματευτείτε εκπτώσεις

 ?>

Ισορροπήστε τα έξοδά σας με τα έσοδά σας και έχετε τα οικονομικά σας υπό έλεγχο

ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ
*Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

Παρέχετε πίστωση στους αγοραστές σας για τη χρηματοδότηση των διεθνών ή εγχώριων συναλλαγών σας

  • Πληρώστε μόνο κατά τη χρήση: Δεν υπάρχουν εκ των προτέρων ή κρυφές χρεώσεις, που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία όποτε θέλετε χωρίς να επιβαρύνεστε με περιττά έξοδα
  • Λάβετε αμέσως την πληρωμή: με τους αγοραστές σας να πληρώνουν στην ημερομηνία εξόφλησης του τιμολογίου (έως 120 ημέρες αργότερα)
  • Tα προϊόντα σας ανήκουν σε εσάς: Δεν λαμβάνουμε εγγυήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επίδραση σε τυχόν υπάρχουσες πιστωτικές γραμμές που έχετε
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ EBURY;

Ως εξαγωγέας, πώς λειτουργεί η πίστωση εξαγωγών;

1

Πουλάτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας και εκδίδετε τιμολόγιο στον πελάτη σας

2

Ανεβάζετε το τιμολόγιο στην πλατφόρμα της Ebury και η Ebury σας πληρώνει το 90% του τιμολογίου εκ των προτέρων

3

Ο πελάτης σας σας ξεπληρώνει σε έως 120 μέρες αργότερα

4

Η Ebury σας πληρώνει το υπόλοιπο 10% μείον το επιτόκιο

 ?>

Αυξήστε τους πιθανούς αγοραστές: Προσφέροντας ανταγωνιστικές, ευέλικτες επιλογές πληρωμής

 ?>

Αποπληρωμή σε τοπικό νόμισμα: Πληρωθείτε στο τοπικό σας νόμισμα και δώστε στον αγοραστή σας την επιλογή να πληρώσει στο δικό του

 ?>

Δώστε στους αγοραστές σας τη δυνατότητα να πληρώσουν αργότερα και εξασφαλίστε μελλοντικές παραγγελίες

Ξεκινήστε να επωφελείστε από την πίστωση Εισαγωγών/Εξαγωγών σήμερα