ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ & ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις συναλλαγές σας, καθώς και τις ταμειακές σας ροές σε ξένο νομίσμα

Σε εισαγωγικές ή εξαγωγικές δραστηριότητες μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια ομαλή διαδικασία πληρωμών και είσπραξης.

Οι δικές μας παγκόσμιες λύσεις πληρωμών σας επιτρέπουν την αποτελεσματική και ασφαλή αποστολή πληρωμών σε όλο τον κόσμο σε πάνω από 130 νομίσματα.

trade

Βελτιώστε το κεφάλαιο κίνησής σας

trade

Ελαχιστοποιήστε τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών διακυμάνσεων

trade

Βασιστείτε στην απόλυτη διάφανεια όσον αφορά το κόστος και τις διαδικασίες μας

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ...