Δήλωση Περί Απορρήτου - Ελλάδα

 1. Εισαγωγή 

Η Ebury Partners Belgium NV / SA («Εμείς», «Εμείς» ή «Δικοί μας») δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται το απόρρητό σας.            

Στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής μας λειτουργίας συλλέγουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες από τους πελάτες μας. Αυτή η δήλωση καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία επεξεργαζόμαστε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή που μας παρέχετε. Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα δήλωση για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Επισκεπτόμενοι το www.ebury.gr, το online.ebury.com ή το bos.eburypartners.com («Οι ιστότοποί μας») αποδέχεστε και συναινείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

 

 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας

Για τους σκοπούς της Προστασίας Δεδομένων, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ο «Κανονισμός»):

Υπεύθυνος Επεξεργασία

Ebury Partners Belgium NV / SA

Avenue des Arts 52,

1000 Brussels, Belgium

Τηλέφωνο: +32 (0) 2 891 03 42

Email: [email protected]

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ebury Partners UK Limited

100 Victoria Street

London, SW1E 5JL

Τηλέφωνο: +44 (0) 207 1979

Email: [email protected]

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Προστασία Δεδομένων. 

Χρησιμοποίησε αυτόν τον Σύνδεσμο για να συμπληρώσετε ένα αίτημα/παράπονο σχετικά με το απόρρητο σας.

 

 1. Πώς να υποβάλετε μια καταγγελία

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή σας. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας, η κύρια Εποπτική Αρχή είναι:

Επικεφαλής Εποπτική Αρχή Αρχή

Data Protection Authority

Rue de la Presse 35, 

1000 Bruxelles, 

Belgium.

Τηλέφωνο: +32 (0) 2 274 48 00 

Email: [email protected] 

Ιστοσελίδα: https://www.dataprotectionauthority.be

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λ. Κηφισίας 1-3, 

ΤΚ 115 23, Αθήνα 

Τηλέφωνο: (+30) 210 647 5600, 

e-mail: [email protected] 

 

 1. Το είδος των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε

Μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με εσάς:

Πληροφορίες που μας δίνετε μέσω της χρήσης των τοποθεσιών μας ή των υπηρεσιών μας.

Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για εσάς συμπληρώνοντας φόρμες στους ιστότοπους μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, email ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχετε όταν εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπους μας, εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας, υποβάλετε μια εντολή ή πραγματοποιείσετε μια συναλλαγή στους ιστότοπους μας ή αναφέρετε ένα πρόβλημα με τους ιστότοπους μας.

Οι πληροφορίες που μας δίνετε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • Στοιχεία ταυτότητας, όπως πιστοποιημένα έγγραφα ταυτότητας, αποδεικτικό διεύθυνσης ή έγγραφα σχετικά με την επιχείρηση σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας στοιχείων,
 • Οικονομικές και πιστωτικές πληροφορίες.

Μπορεί να μας παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με δικαιούχους, μετόχους, διαχειριστές και διευθυντές για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της συμπλήρωσης φορμών στους ιστότοπους μας ή μέσω της αλληλογραφίας μαζί μας, μέσω τηλεφώνου, email ή με άλλο τρόπο. Πρέπει να λάβετε την δέουσα συγκατάθεση πριν μας κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες που μας δίνετε μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οικονομικά και πιστωτικά στοιχεία τους, κ.α.  

Μπορεί να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με άλλους λογαριασμούς που διατηρείτε σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της συμπλήρωσης φορμών στους ιστότοπους μας ή μέσω της αλληλογραφίας μαζί μας, μέσω τηλεφώνου, e-mail ή με άλλο τρόπο. Πρέπει να λάβετε την  δέουσα συγκατάθεση πριν μας κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες που μας δίνετε μπορεί να περιλαμβάνουν τον κωδικό της τράπεζας, τη χώρα στην οποία λειτουργεί η τράπεζα, τον τύπο του λογαριασμού, το όνομα της τράπεζας και τον αριθμό λογαριασμού. 

Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μας

Με κάθε επίσκεψη στους ιστότοπους μας ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο, στοιχεία σύνδεσής σας, τύπο προγράμματος περιήγησης και έκδοση, την ζώνη ώρας, τα είδη και τις εκδόσεις των πρόσθετων εφαρμογών του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα.
 • πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ροής κλικ των Uniform Resource Locators (URL) προς, μέσω και από τους ιστότοπους μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), προϊόντα που προβάλατε ή αναζητήσατε, χρόνοι απόκρισης σελίδας, σφάλματα λήψης, διάρκεια επισκέψεων σε συγκεκριμένες σελίδες, πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, κλικ και μετατόπιση του ποντικιού) και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση από τη σελίδα και οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για να καλέσετε τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μας.

Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές κατά την παροχή των υπηρεσιών μας

 • Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για εσάς εάν χρησιμοποιείτε άλλους ιστότοπους που λειτουργούμε ή άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν εσωτερικά και να συνδυαστούν με δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο. 
 • Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, εισαγωγέων, επιχειρηματικών εταίρων, υπεργολάβων σε τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλυτικών στοιχείων, παρόχους πληροφοριών αναζήτησης, εταιρείες αναφοράς πιστώσεων) και ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από τους. 

Όπου λαμβάνουμε πληροφορίες θα διασφαλίσουμε ότι αυτό θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.  

 

 1. Cookies

Ακολουθούμε τη βάση «Ρητή συγκατάθεση» για την επεξεργασία των cookies. Την πρώτη φορά που θα επισκεφτείτε τους ιστότοπους μας θα σας ενημερώσουμε για τα cookies που χρησιμοποιούμε και θα σας δοθεί η επιλογή να συναινέσετε στην χρήση των cookies από εμάς. Ορισμένα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία των ιστότοπων μας. 

Το cookie είναι ένα πολύ μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπει να σας ξεχωρίζουμε από άλλους χρήστες των τοποθεσιών μας. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στους ιστότοπους μας. Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

 • Αυστηρώς απαραίτητα cookies. Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία των ιστοτόπων μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές των ιστοτόπων μας.
 • Αναλυτικά Cookies / Cookies απόδοσης. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες στους ιστότοπους μας όταν τους χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας των ιστοτόπων μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.
 • Cookies λειτουργικότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση σας όταν επιστρέφετε στους ιστότοπους μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή γλώσσας ή περιοχής). 

Λάβετε υπόψη ότι τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, διαφημιστικών δικτύων και παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες ανάλυσης κίνησης ιστού) ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies, επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Αυτά τα cookies είναι πιθανό να είναι αναλυτικά Cookies / Cookies απόδοσης ή cookies στόχευσης.

Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη ρύθμιση όλων ή ορισμένων cookie. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookies), ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλους ή σε μέρη των τοποθεσιών μας.

 

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Πληροφορίες που μας δίνετε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες όπως αναγνωρίζονται και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων:

 • για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς και να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που αιτείστε από εμάς,
 • να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εμάς και τρίτα μέρη σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχονται,
  • Οι πληροφορίες σας θα χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο κατά την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας, 
  • όπου υπάρχει καθορισμένο έννομο συμφέρον, με σκοπό την παρακολούθηση της συμβατικής σχέσης ανάμεσα σε εμάς και των τρίτων που εμπλέκονται στη σχέση μαζί σας, και
  • όταν η επεξεργασία είναι προς την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος της Ebury ή κάποιου τρίτου μέρους, και όπου αυτά τα συμφέροντα δεν υπερκεράζονται από τα δικά σας δικαιώματα ή συμφέροντα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας για (i) αναγνώριση ή πρόληψη ύποπτων ή υψηλού κινδύνου συναλλαγών ή δόλιας δραστηριότητας, εσωτερική έρευνα και αξιολογήσεις αναλυτικών στοιχείων, (ii) για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας και (iii) ενημέρωση σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε ή για να προωθήσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Προτού επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντά μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, προσδιορίζουμε εάν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη και εξετάζουμε προσεκτικά τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας μας στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Συνολικά, έχουμε αποφασίσει ότι αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων μας και ότι η επεξεργασία που διεξάγουμε δεν επηρεάζει αρνητικά αυτά τα δικαιώματα και ελευθερίες.
 • για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε,
  • όταν είστε υπάρχων ιδιώτης πελάτης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο με πληροφορίες σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες παρόμοια με εκείνα που αποτέλεσαν αντικείμενο προηγούμενης πώλησης ή διαπραγματεύσεων για πώληση σε εσάς, 
  • όταν είστε νέος ιδιώτης πελάτης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο εάν έχετε συναινέσει σε αυτό. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με αυτόν τον τρόπο, επιλέξτε το σχετικό πλαίσιο που βρίσκεται στη φόρμα στην οποία συλλέγουμε τα δεδομένα σας,
  • όπου είστε εταιρικός/επαγγελματικός πελάτης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όπου έχουμε εντοπίσει έννομο συμφέρον σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και την επιχείρησή σας,
  • Μπορείτε να αποσύρετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται στο κάτω μέρος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ από εμάς ή επικοινωνώντας με τον Υ.Π.Δ. μας.
 • για να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας,
 • για να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα έχετε κάνει μέσω των ιστότοπών μας ή μέσω τηλεφώνου, email ή με άλλο τρόπο,
 • για την συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις που υπόκεινται σε εμάς ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και εποπτευόμενη επιχείρηση. Αυτό περιλαμβάνει: 
  • χρήση προσωπικών πληροφοριών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τα νομικά και ρυθμιστικά καθήκοντα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη δίωξη απάτης ή κλοπής, καθώς και την πρόληψη της παράνομης ή απαγορευμένης χρήσης των υπηρεσιών μας ή άλλης παράνομης ή παράνομης δραστηριότητας. 
  • παρακολούθηση και αναφορά ζητημάτων συμμόρφωσης. 
  • Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περαιτέρω τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για την επικύρωση και πιστοποίηση της ταυτότητάς σας, καθώς και τη χρήση τρίτων μερών που μας βοηθούν να το πραγματοποιήσουμε. Δείτε τις πληροφορίες που κοινοποιούμε για εσάς.
 • όπου απαιτείται για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλου φυσικού προσώπου.
 • κατά την εκτέλεση καθηκόντων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε εμάς από επίσημες αρχές.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες:

Μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με πληροφορίες που μας δίνετε και πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και τις συνδυασμένες πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (ανάλογα με τους τύπους πληροφοριών που λαμβάνουμε).

Πληροφορίες που κοινοποιούμε για εσάς

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου μας, που σημαίνει τα υποκαταστήματά μας, τα γραφεία αντιπροσωπείας μας, τις θυγατρικές μας, την τελική εταιρεία χαρτοφυλακίου μας και τις θυγατρικές της, όπως ορίζεται στην ενότητα 1159 του νόμου περί εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου του 2006. Οποιαδήποτε τέτοια κοινή χρήση θα γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Δεν θα πουλήσουμε ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με επιλεγμένα τρίτα μέρη. Όπου αυτό είναι απαραίτητο, απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με όλες τις πτυχές του Κανονισμού. Οι παρακάτω είναι οι τύποι οργανισμών στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ορισμένες από τις προσωπικές σας πληροφορίες:

 • Επιχειρηματικούς εταίρους, προμηθευτές και υπεργολάβους για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάπτουμε με αυτούς ή με εσάς.
 • Analytics και πάροχοι μηχανών αναζήτησης που μας βοηθούν στη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση των ιστότοπων μας.
 • Οργανισμοί πιστωτικής αναφοράς για τον σκοπό της αξιολόγησης της πιστωτικής σας βαθμολογίας, όπου αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης μαζί σας. 
 • Όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, σε υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας με σκοπό την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών:
 • Αστυνομία και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπου απαιτείται από το νόμο.
 • Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών της Amazon (“Π.Υ.Π.”), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ικανότητά του να εντοπίζει, να αποτρέπει και να αναλαμβάνει δράση εναντίον κακών παραγόντων, ώστε η Amazon και οι συμμετέχοντες Π.Υ.Π. να μπορούν να συνεχίσουν να προστατεύουν τους πελάτες και τους πωλητές από απάτες και κατάχρηση. Ως Π.Υ.Π., εάν ο λογαριασμός σας στην Ebury είναι εγγεγραμμένος στην Amazon, θα μοιράσουμε στην Amazon ορισμένα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού μαζί μας και καθώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που συλλέγονται από εμάς στο πλαίσιο της υποχρέωσης μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως δεδομένα ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομέρειες σχετικά με τους λογαριασμούς σας στην Ebury και τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Εάν η Amazon απενεργοποιήσει ή τερματίσει τον λογαριασμό σας μαζί της λόγω (i) κατάχρησης, απάτης, παράνομης δραστηριότητας, (ii) παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων της ή (iii) η Amazon έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες ή ενέργειες επιβολής εναντίον σας, ενδέχεται να μοιραστούμε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με τις συναλλαγές στον λογαριασμό σας, μαζί μας. 

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη:

 • Σε περίπτωση που πουλήσουμε ή αγοράσουμε οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή αυτής της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων.  
 • Αν Η Ebury Partners Belgium NV / SA ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά της στοιχεία αποκτηθούν από τρίτο μέρος, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία που διατηρεί για τους πελάτες της θα είναι ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.
 • Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για να επιβάλλουμε ή να εφαρμόσουμε τους Όρους Χρήσης ή τους Όρους και Προϋποθέσεις και άλλες συμφωνίες, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας μάς, των εταιρειών του Ομίλου μας, των πελατών ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας από απάτη και μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

 

 1. Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός Ελλάδας. Μπορεί επίσης να υποβληθεί σε επεξεργασία από το προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και εργάζεται για εμάς ή για έναν από τους προμηθευτές μας. Αυτό το προσωπικό μπορεί να ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την εκπλήρωση της συναλλαγής σας, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής σας και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Όταν αυτές οι μεταφορές είναι αναγκαίες, θα γίνονται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. 

Συγκεκριμένα, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο (“Ηνωμένο Βασίλειο”), στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (“ΕΟΧ”) ή στις Η.Π.Α..

Όπου τα δεδομένα μεταφέρονται σε άλλη χώρα, αυτό γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων, που υποστηρίζονται από τη χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για μεταφορές εσωτερικά στην Ebury. Σε σχέση με μεταφορές στις ΗΠΑ, ενδέχεται να μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες μέσω της χρήσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών και πρόσθετων μέτρων, όπως απαιτείται.

Όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες θα τυγχάνουν υψηλού επιπέδου προστασίας όπου και αν υποβάλλονται σε επεξεργασία και ανεξάρτητα από το εάν κατέχονται από εμάς, ή από τους εργολάβους μας ή τους αντιπροσώπους μας.

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται υπό τον έλεγχό μας. Οποιεσδήποτε συναλλαγές πληρωμής θα είναι κρυπτογραφημένες. Όπου σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπού μας, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση αυτού του κωδικού πρόσβασης εμπιστευτικό. Σας ζητάμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σας σε κανέναν.

Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας, οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Εάν έχετε ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με μια μέθοδο μετάδοσης δεδομένων, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να παρέχουμε μια εναλλακτική μέθοδο.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας, [email protected], για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα σας ενημερώνουμε πάντα για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο που μπορεί να μας υποχρεώσει να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς πληροφορίες σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες. 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε δωρεάν πληροφόρηση, σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, είτε αυτές μεταβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνή οργανισμό και τις σχετικές διασφαλίσεις.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε μια κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή.

Όπου οι πληροφορίες που διατηρούμε δεν είναι ακριβείς ή είναι ελλιπείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση αυτών των πληροφοριών και θα το κάνουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, όπου η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Όπου έχετε δώσει προηγουμένως συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, έχετε το δικαίωμα να αφαιρέσετε αυτήν τη συγκατάθεση και εμείς να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για τα οποία είχε δοθεί η συγκεκριμενη συγκατάθεση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς.

 

 1. Εξωτερικοί ιστότοποι

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται, κατά καιρούς, να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους του δικτύου των συνεργατών μας, των διαφημιζόμενων και των θυγατρικών μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψιν σας ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε προσωπικά στοιχεία σε αυτούς τους ιστότοπους.

 

 1. Διατήρηση των δεδομένων σας

Η περίοδος για την οποία θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από τυχόν νόμιμες περιόδους διατήρησης στις οποίες οφείλουμε να τηρούμε ως εποπτευόμενος οργανισμός. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται με ασφάλεια, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση οποιασδήποτε σύμβασης, έναρξης σύμβασης ή σε σχέση με άλλες νομικές διαδικασίες. 

 

 1. Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου μας

Αυτή η δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 29 Ιουνίου 2022. Οποιεσδήποτε αλλαγές ενδέχεται να κάνουμε στη δήλωση απορρήτου μας στο μέλλον θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα και, όπου χρειάζεται, θα σας ειδοποιούμε μέσω email. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά για να βλέπετε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στη δήλωση απορρήτου μας.