Τουρισμός

Συνδέστε τα συστήματά σας με το API της Ebury για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα.

  Από την αρχή αφιερώνουμε χρόνο για να κατανοήσουμε τα στοιχεία που συνθέτουν την επιχείρησή σας. Μέρος της δουλειάς μας είναι το να εστιάζουμε στους τομείς που δυσκολεύουν την επιχείρησή σας, αλλά και στο πώς θα διατηρήσετε την ανταγωνιστικότητά σας.

  Η προσέγγισή μας διασφαλίζει μια λύση στα μέτρα σας, είτε σχετίζεται με τις πληρωμές σας, είτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μας για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού σας κίνδυνου σε πραγματικό χρόνο.

  travel

  Μειώστε το συναλλαγματικό και εμβασματικό κόστος μέσω της ανταγωνιστικής τιμόλογησης μας.

  travel

  Αυξήστε τα κέρδη σας προβλέποντας τις χρηματορροές σας με ακρίβεια μέσω των εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνου που σας παρέχουμε.

  travel

  Συγκεντρώστε την κατανομή των πληρωμών σας και μειώστε το κόστος σε σχέση με το υπάρχον τραπεζικό σας μοντέλο