Τουρισμός

Αποκτήστε πρόσβαση σε εξειδικευμένες λύσεις για την επιχείρησή σας,
που θα εξελίσσονται ταυτόχρονα με εσάς.

  Από την αρχή αφιερώνουμε χρόνο για να κατανοήσουμε τα στοιχεία που συνθέτουν την επιχείρησή σας. Μέρος της δουλειάς μας είναι το να εστιάζουμε στους τομείς που δυσκολεύουν την επιχείρησή σας, αλλά και στο πώς θα διατηρήσετε την ανταγωνιστικότητά σας.

  Η προσέγγισή μας διασφαλίζει μια λύση στα μέτρα σας, είτε σχετίζεται με τις πληρωμές σας, είτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μας για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού σας κίνδυνου σε πραγματικό χρόνο.

  travel

  Μείωση του κόστους που προέρχεται απó τις διεθνείς σας πληρωμές, καθώς και τις επιβαρύνσεις ή τις προμήθειες που απορρέουν απó αυτές, μέσω της ανταγωνιστικής μας τιμολόγησης

  travel

  Αύξηση των κερδών σας, προβλέποντας με ακρίβεια τις χρηματορροές σας, στηριζόμενοι στα εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου που διαθέτουμε

  travel

  Κεντροποιημένη κατανομή των πληρωμών σας και ταυτόχρονη μείωση του κόστους των τραπεζικών σας συναλλαγών