Ναυτιλία

Απομακρύνετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο και διαχειριστείτε τις συναλλαγές σας αποτελεσματικά

Με την ύπαρξη πολλών γραφείων, καθώς και προσωπικού σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, προκύπτουν και έξοδα σε διαφορετικές ισοτιμίες. Δεδομένου αυτού, η διαχείριση των ταμειακών ροών αποτελεί αναμφίβολα πρόκληση για κάθε επιχείρηση.

Η Ebury προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις σε ανταγωνιστικές τιμές που περιλαμβάνουν: υπηρεσίες συναλλάγματος, μείωση κόστους καθώς και διαχείριση κινδύνου.

shipping

Πληρώστε σε εγχώριο νόμισμα μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας σας

shipping

Συγκεντρώστε πολλαπλές πληρωμές προς πολλούς δικαιούχους και ταυτόχρονα προς πολλαπλές τοποθεσίες του πλανήτη

shipping

Βελτιστοποιείστε το κεφάλαιο κίνησής σας μέσω στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου εντός της ημέρας

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ...