ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πλοηγηθείτε μακριά απο το συναλλαγματικό κίνδυνο και διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις συναλλαγές σας

Με την ύπαρξη πολλών γραφείων, καθώς και προσωπικού σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο προκύπτουν και έξοδα σε διαφορετικές ισοτιμίες. Δεδομένου αυτού, η διαχείριση των ταμειακών ροών αποτελεί αναμφίβολα πρόκληση για κάθε επιχείρηση.

Η Ebury προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις,σε ανταγωνιστικές τιμές, περιλαμβανομένων των αυθημερόν πληρωμών, τις υπηρεσίες συναλλάγματος και τη διαχείριση κινδύνου.

shipping

Μειώστε τα λειτουργικά σας κόστη πληρώνοντας σε εγχώρια νομίσματα.

shipping

Συγκεντρώστε τις πολλαπλές πληρωμές σας σε πολλαπλούς δικαιούχους απο όλο τον κόσμο

shipping

Βελτιστοποιείστε το κεφάλαιο κίνησής σας μέσω στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου ανά τιμή ημέρας

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ...