ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις συναλλαγές σας, καθώς και τις ταμειακές σας ροές σε ξένο νομίσμα

Όταν εισάγετε ή εξάγετε μπορεί να είναι δύσκολο να πετύχετε σταθερές προβλέψιμες ταμειακές ροές.

Αυτήν την αβεβαιότητα μπορεί να αντιμετωπίσει για εσάς η Ebury. Πληρώστε και εισπράξτε σε πάνω από 140 νομίσματα ή εάν είστε αξαγωγείς χρησιμοποιήστε τα προϊόντα μας πίστωσης εξαγωγών, λαμβάνοντας άμεσα τα χρήματά σας και προσφέροντας στους πελάτες σας καλύτερους όρους πληρωμής.

trade

Βελτιώστε το κεφάλαιο κίνησής σας

trade

Ελαχιστοποιήστε τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών διακυμάνσεων

trade

Βασιστείτε στην απόλυτη διάφανεια όσον αφορά το κόστος και τις διαδικασίες μας

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ...